Vintage Kimono Duster / Robe

Vintage Kimono Duster / Robe

Regular price $30.00 Sale

Fits Most Sizes